Czym różnią się pożyczki pozabankowe od kredytów bankowych?

Strona Glowna / Porady i aktualności / Czym różnią się pożyczki pozabankowe od kredytów bankowych?

Czym różnią się pożyczki pozabankowe od kredytów bankowych?

Pożyczki i kredyty bardzo często są ze sobą mylone. Czym się od siebie różnią?

Pożyczki i kredyty, czyli dwie formy finansowego wsparcia, w publicznych i prywatnych dyskusjach bardzo często są ze sobą mylone. Pomiędzy nimi jednak występują znaczne różnice.

Pożyczka pozabankowa – kredyt bankowy

Podstawową różnicą pomiędzy pożyczkami oraz kredytami są instytucje uprawnione do ich przyznawania. Jako że umowa kredytowa jest czynnością bankową – mogą jej dokonywać jedynie banki oraz SKOK-i (spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe). Natomiast umowę o pożyczkę zawierać mogą wszystkie podmioty prawa, będące właścicielem pożyczanej kwoty – oznacza to, iż pożyczkodawcą mogą być banki, SKOK-i, podmioty gospodarcze, osoby fizyczne i prawne, a także rozmaite inne instytucje. Różnica ta wynika z tego, iż umowy kredytowe uregulowane są Prawem bankowym, z kolei pożyczek dotyczą przepisy Kodeksu cywilnego.
Co ważne, instytucje pozabankowe oferujące pożyczki stanowią skuteczne uzupełnienie działalności sektora finansowego i, podobnie jak banki, również podlegają ustawowej kontroli. Ich funkcjonowanie jest możliwe wyłącznie po spełnieniu określonych warunków (dotyczących m.in. formy prawnej organizacji przedsiębiorstwa czy posiadania wymaganego kapitału zakładowego).

Umowa o pożyczkę, umowa o kredyt

Kolejną cechą odróżniającą pożyczki i kredyty jest forma zawieranej umowy. W przypadku kredytów bankowych umowa pisemna jest obowiązkowa. Muszą się w niej znaleźć przede wszystkim dane stron umowy, a także informacje o celu, dla którego kredyt został udzielony, zasadach i terminach spłaty, wysokości oprocentowania oraz wysokości prowizji. Inaczej jest w przypadku pożyczek. Umowa powinna zostać sporządzona w formie pisemnej, jeśli kwota pożyczki jest wyższa niż 500 zł. Niedotrzymanie tego zalecenia nie pociąga jednak za sobą żadnych skutków prawnych.

Istotny jest także wspomniany już cel kredytu lub pożyczki. Otóż kredyt zostaje przyznany na dokładnie określony cel (jak zakup mieszkania czy samochodu), wobec czego bank może też zweryfikować sposób wydatkowania środków. Z kolei pożyczką dysponować można w dowolny sposób. Różnica ta wiąże się z własnością kapitału, który został przekazany. W przypadku kredytów – kapitał został oddany do dyspozycji kredytobiorcy czasowo, pozostaje on jednak własnością banku. Kwota pożyczki staje się natomiast własnością pożyczkobiorcy.

Formalności bankowe i pozabankowe

Zdecydowanie odmiennie prezentuje się również proces ubiegania się o kredyt i pożyczkę. Bank, przed podjęciem decyzji o przekazaniu środków, dokładnie sprawdzi historię kredytową klienta oraz źródła jego wynagrodzenia. Kredytu nie otrzymają więc osoby widniejące w bazach dłużników czy te, które nie posiadają stałej pracy. Dopełnienie wszelkich formalności trwać może nawet dłużej niż miesiąc.

Dlatego też dla wielu osób tak interesujące są pożyczki. Firmy pozabankowe dokonują jedynie podstawowej weryfikacji danych klienta, dzięki czemu możliwe jest przyznanie środków w zaledwie kilkanaście minut. Ograniczenie formalności do niezbędnego minimum (potwierdzenia swojej tożsamości i np. numeru telefonu) wraz z szybkością udzielania pożyczek sprawiają, że te mogą być uznawane za alternatywę dla bankowych kredytów.